012-3456789

Depressieve gevoelens

Een depressie vraagt om het contact met je zelf te herstellen en je leven weer in eigen hand te nemen. Voel je je down, wil je de deur liever niet uit en heb je nergens meer zin in? Gaat dit met periodes in je leven of is er een directe aanleiding voor? Als je last hebt van depressieve gevoelens en je wilt hier actief mee aan de slag, dan kan ik je daarbij helpen.

Wat is een depressie?

Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid.

Depressie wordt vaak verborgen gehouden of niet herkent

Met een depressie lopen mensen niet graag te koop. Een burn-out wordt veel makkelijker door de omgeving geaccepteerd en daardoor wordt er ook vaker over gepraat. Dat betekent dat mensen vaak in twee werelden leven en op specifieke momenten hun depressie onderdrukken om te kunnen functioneren, zowel op het werk als privé.

Waar herken je een depressie aan?

Het is niet altijd eenvoudig signalen van depressie te herkennen. De twee belangrijkste kenmerken van depressie zijn:
 • neerslachtige stemming;
 • duidelijk verlies aan interesse in (bijna) alle activiteiten.
 • Ook deze symptomen kunnen voorkomen:
  • eetproblemen (heel veel of heel weinig eten) of verandering in gewicht;
  • minder goed kunnen slapen of juist te veel slapen;
  • niet tot rust kunnen komen of juist geremd zijn;
  • vermoeidheid en verlies van energie;
  • overmatige schuldgevoelens of het gevoel waardeloos te zijn;
  • moeite met concentreren, traag denken en geen beslissingen kunnen nemen;
  • regelmatig denken aan de dood of zelfdoding.
  Heb je ten minste vijf van deze negen symptomen? En duurt dit twee weken of langer? Dan is kan er sprake zijn van een depressieve stoornis.

  Depressieve gevoelens na een specifieke gebeurtenis

  Mensen met depressieve gevoelens kunnen 'life event' hebben meegemaakt wat deze gevoelens veroorzaakt. Meestal gaat het om het overlijden van een dierbare of het verbreken van een relatie. Maar ook schijnbaar kleine gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn voor een, soms zelfs ernstige, depressie. Soms is dit dan druppel die de emmer deed overlopen. Er zijn veel mensen geen depressie ontwikkelen na een vervelende gebeurtenis.

  Welke type mensen lopen meer risico op een depressie?

  Pas bevallen moeders, jongeren, huisartspatiënten, chronisch zieken, mantelzorgers en werknemers in stressvolle beroepen lopen meer risico op een depressie.

  Mensen die onzeker zijn, last hebben van minderwaardigheidsgevoelens, een negatief zelfbeeld hebben of slecht tegen kritiek kunnen, lijken meer kans te hebben op een depressie.

  Mensen die heel plichtsgetrouw zijn en een streng geweten hebben, kunnen zich snel schuldig voelen over datgene wat ze gedaan of juist nagelaten hebben.

  En er zijn ook mensen die te hoge eisen aan zichzelf stellen en overdreven precies zijn. Hierdoor hebben ze regelmatig het gevoel dat ze falen, wat weer aanleiding is voor allerlei onzekerheid en minderwaardigheidsgevoelens.

  Ten slotte, mensen die vinden dat ze snel afgewezen en niet begrepen worden, voelen zich als het om kritiek gaat te snel persoonlijk aangesproken. Ze zijn overdreven aardig, voortdurend op zoek naar genegenheid en bevestiging en stellen zich te afhankelijk op.

  Hoe vaak komt het voor?

  Naar verwachting zal in 2030 depressie wereldwijd tot de top drie van aandoeningen met de grootste ziektelast behoren.
  • In Nederland krijgt bijna 20 procent van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met een depressie.
  • In de periode van één jaar geldt dat voor ongeveer 5 procent van de volwassenen.
  • In absolute aantallen maken zo'n 546.500 volwassenen per jaar een depressieve episode door.
  • Jaarlijks krijgen zo'n 135.600 volwassenen voor het eerst een depressie (incidentie).
  • Inclusief jongeren en ouderen hebben naar schatting bijna 800.000 mensen een stemmingsstoornis.
  • Circa 13 procent van de Nederlandse moeders krijgt te maken met een postpartum depressie, die tot 12 maanden na de geboorte kan ontstaan.
  • Van de kinderen met depressieve ouders ontwikkelt 40 procent een depressie voor het 18e jaar.
  Bron cijfers in Nederland: Trimbos Instituut

  Het verschil tussen mannen en vrouwen

  Mannen en vrouwen blijken behoorlijk te verschillen in het hebben van depressieve gevoelens en het gebruiken van zorg hiervoor. Vrouwen hebben anderhalf maal zo vaak depressieve gevoelens als mannen, ze bezoeken bijna tweemaal zoveel als mannen om deze reden een huisarts, en krijgen ook ongeveer tweemaal zo vaak antidepressiva voorgeschreven.

  Hoe kan psychologische hulp ondersteunen bij depressieve gevoelens?

  Iemand die zich lange tijd somber of depressief voelt en hulp zoekt, komt vaak eerst bij de huisarts. Afhankelijke van de behoeften van degene die hulp vraagt en het advies van de huisarts wordt gekozen voor wel of geen medicatie. Bij mij kun je terecht voor integratieve psycho/hypnotherapie.
psycholoog gooi
NAAM
 • Geregistreerd psycholoog
 • Afspraak op korte termijn
 • Vergoedingen mogelijk
Vraag of interesse?

Neem dan vandaag nog even vrijblijvend contact met mij op.
Ik hoor graag van je!

contact
Ik ben lid van:
psycholoog registratie NVPA registratie RBCZ van psycholoog Gooi